ทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์

ทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์

ทนายณัฐ์ถพงษ์ หนุนครบุรี

ทนายณัฐ์ถพงษ์ หนุนครบุรี

ทนายณัฐ์ถพงษ์ หนุนครบุรี

สวัสดีครับ ผมทนายณัฐ์ถพงษ์ หนุนครบุรี ผมเป็นทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์

            เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
            เมื่อ ปี พ.ศ. 2548  ผมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย รามคำแหง
            เมื่อ ปี พ.ศ. 2555  ผมผ่านการอบรมเป็นเนติบัณฑิต
            เมื่อ ปี พ.ศ 2550  ผมได้ฝึกงานและทำงานเป็นทนายครั้งแรกที่ สำนักงานกฎหมาย ไอ.แอล.ดี             

            เมื่อปี พ.ศ. 2567 ผมได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ซึ่งท่านได้รวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย ช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชนที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กล่าวคือ

ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่นผมเองประจำอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆ มีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความ สมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้ผมดำเนินการแทน หรือให้ผมเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะผมสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รวดเร็วกว่าทนายความต่างจังหวัดครับ อีกประการหนึ่งคือบางครั้งผมติดธุระหรือติดว่าความ คุณสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้ผมโทรกลับได้เลยครับ 

รวดเร็ว เพราะผมเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบผมได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้ผมดำเนินการเรื่องอะไรภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผมสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน และ

ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความครับ

              นึกถึงทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์ นึกถึงผมทนายณัฐ์ถพงษ์ หนุนครบุรี 
นะครับ ติดต่อผมทางมือถือ 081 281 0199 หรือถ้าผมไม่ได้รับสาย ฝากข้อความไว้ที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่ 089 226 8899

หมายเหตุ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างเตรียมเอกสารมาพบทนายได้ที่สำนักงานหรือบ้านของทนายความได้เลยครับ

               ********************************************************

ประวัติการทำงาน

  • ทำงานที่สำนักงานกฎหมาย ไอ.แอล.ดี มาโดยตลอดถึงปัจจุบัน
X